Szállítási feltételek

A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban és az Ügyfél által megjelölt címre szállítja ki, amennyiben a vásárló ezt a szállítási formát választja.

1. A Termék átvétele történhet személyesen a visszaigazolásban meghatározott helyen, valamint futárszolgálat segítségével.
50.000,- azaz Ötvenezer Forint érték felett megrendelés esetén a Szolgáltató magára vállalja a kiszállítás költségeit.
Ötvenezer Forint érték alatt a Szolgáltató 1.490,- azaz Egyezernégyszázkilencven Forint kézbesítési díjat számol fel. (Utánvét esetén 1.990,- Forint)

2. A vételár kiegyenlítése a visszaigazolt megrendelést követően, a termék kézhezvételekor utánvéttel, illetve a kézhezvétel előtt, banki átutalással, az ERSTE Bank-nál vezetett bankszámlaszámra történik: Pfitzner Tibor EV, 11600006-00000000-16318179 (a közlemény rovatba kérjük feltüntetni, a megvásárolandó tárgy cikkszámát)

3. Az Eladó visszaigazolásának elfogadása, illetve a számlájára érkezett ellenérték után számítódik a ÁSZF-ben közölt elkészítési, vagy szállítási határidő. Eladó mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő teljes összeg meg nem érkezett, illetve míg az utánvétel szándékáról nem kapott visszaigazolást.

4. Minden küldemény a szállítás alatt esetlegesen bekövetkezendő bármilyen káresemény ellen biztosítva van, a biztosítás költsége a megrendelt Termék szállítási költségének részét képezi. 

A Terméket kézbesítő futárszolgálat a küldeményt legfeljebb két (2) alkalommal kísérli meg, előzetesen egyeztetett időpontban a Vevő részére átadni. A második alkalom sikertelensége esetén a küldemény visszaszállításra kerül az Eladóhoz.

5. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.